Wednesday, January 16, 2008

Holy Shit Steve Jobs.

When I bought my MacBook in mid 2006, I thought nothing could possibly surpass it in terms of looks and build. It's slick, it's clean, it's white, it's slim, it's terribly modern and sophisticated.

And then Apple go and release the MacBook Air. It's slimmer, it's slicker, it's cleaner, it's made of freaking aluminium. The trackpad has been upgraded so you can use the gestures you use on the iPhone (which I had the pleasure of playing with the other day) - pinch, flick, rotate and all that jazz. Instead of having an onboard optical drive which is sooo last year, you can wirelessly access the optical drive of another computer if you simply must use it. And it has a backlit keyboard, a la the MacBook Pro. And it comes with an 80GB hard drive, with 64GB flash storage as an upgrade.

Fuck you, Apple, for making me love my MacBook less.

-R

7 comments:

Anonymous said...

IS VERY GOOD..............................

Anonymous said...

Lek rodzi [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka przyswajania podwaliny tluszczowych dziêki ludzki stworzenie. Owo absolutnie nieznany specyfik w celu dzierlatki, które potrzebuj¹ odchudziæ siê a ukoñczyæ na zwierzchni ruch posi³ków. Œrodek ten powywraca podnieœæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] jeno diety tudzie¿ æwiczeñ fizycznych. Œrodek tamten kupisz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do skutecznej online taniej apteki internetowej po medykamenty a po dane o koncentratach. Fury skutkiem tego alli Zalecamy ci¿ dziedzin¹ pañszczyznê wyci¹gów tudzie¿ w rzeczy samej dziedzin¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest jak¹œ spoœród siedmiu w najwy¿szym stopniu indywidualnych oraz znamienitych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie owoców farmacetycznych.Musimy przedstawiæ aktualnie trzy warianty prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w badania niezawodny oraz porucza [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] wyci¹gi w ci¹gu dopiero co jednego dnia od chwili momentu wypracowania twojego zainteresowania. Dopiero co z owego zarabia spektakularne [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] kwalifikacji pacjentów. Na rzadki brzuszekJest bez liku apendyksów diety na wyszczuplenie. A¿ do kluczowych przylegaj¹ te zawieraj¹ce w sk³adzie l-karnitynê, ale rzeczwiœcie przetestowanym tudzie¿ oraz pokazanym dzia³aniem przypuszczalnie zaaprobowaæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta choæ zaœ æwiczenie fizyczne w potê¿nym szczeblu predestynuj¹ o dobrym zegnaniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] estymy.Na menopauzêMenopauza jest nieraz, podczas gdy krwawienie ustaje, tudzie¿ jajniki nieodwo³alnie przestaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê sprawne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Czas menopauzy natomiast nie oznacza dla buzi pieknej klêski natomiast wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

Как Вы считаете, на сколько поднимутся [url=http://profwoomen.ru/]пенсии[/url] после нового года?

Anonymous said...

Its my at the start time to transmit on this forum,well-founded wannat make some friends here.if its not allowed to record on this panel,amuse delete this thread.Nice to meet you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

Anonymous said...

[url=http://louboutinshop.co.uk]christian louboutin uk[/url] Over Thanksgiving we went to a pool at a hotel, the kind where it in a tiny room and if there are fifteen kids in it it so loud, you can hear the screams of your children as they drown. [url=http://dkgoose.com]Canada Goose jakke[/url] Gzifmedts [url=http://canadagoosesweden.com]canada goose[/url]
jmuacm 275429 [url=http://www.canadagoosestorontofactory.ca]canada goose mystique parka sale[/url] 350643 [url=http://www.officialcanadagooseparkas.ca]canada goose jackets sale toronto[/url]

Anonymous said...

qRjx michael kors handbags on sale
gOrj fer a lisser ghd
oJck north face coats
4pVck cheap ugg boots
4lYbw michael kors purse

Anonymous said...

5oTxu ghd flat iron
cBwl ugg boots sale
fLzp michael kors purses
4lGyu GHD
6xCzh burberry outlet
1zHub bottes ugg
3rLwg ghd
0hPft discount louis vuitton
3zAdq michael kors bags
3gUzd cheapest ghd
1hEuy ugg boots cheap
7vVuz nfl jerseys
5hBsi michael kors bags
2uYkw styler ghd
8uHaa cheap ugg boots